Aside

AKCE – Jako BONUS Vám nabízím nově i školení řidičů motorových vozidel, tzv. školení řidičů „referentů“ ZDARMA, jako součást školení BOZP a PO. Tím ušetříte finance společnosti i čas, který by zaměstnanci museli strávit v školících centrech autoškol.

Nabízím Vám dlouhodobou spolupráci firmy POBP v oblasti Bezpečnost a ochrany zdraví při práci-prevence rizik, hygieny práce a požární ochrany.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců při práci je jednou ze základních povinností zaměstnavatele. Proto je nutné, aby se (dle části páté Zákoníku práce v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) BOZP stalo součástí podnikání každého zaměstnavatele.

Podobný důraz se klade na zajištění požadavků v požární ochraně (dle Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – vyhláška o požární prevenci).

Za dodržování pravidel BOZP a PO ve Vašem podniku odpovídá zaměstnavatel, ale z hlediska legislativních požadavků je výhodné v těchto případech využít odborných poradenských firem specializujících se na tuto oblast.

Zaměstnavatel si tak ušetří starosti v případě návštěvy kontrolních orgánů z oblasti Inspekce práce, Ochrany veřejného zdraví, Požární ochrany, atd.

Vzhledem k výše uvedeným faktům Vám nabízím své poradenské služby.

Na základě smluvního vztahu mohu převzít péči o Vaši firmu v těchto oblastech a zavést plně funkční systém řízení, který obstojí před kontrolou orgánů státní správy a ochrání Vás před udělením pokut.