Požární ochrana

PO spočívá ve zjištění a zhodnocení vlivů z hlediska možnosti vzniku požáru, snižování pravděpodobnosti jeho vzniku a připravenosti k provedení účinného zásahu.

Každá provozovaná činnost firmy musí být začleněna do kategorie podle požárního nebezpečí. Dle tohoto začlenění je poté vedena dokumentace a další povinnosti (požární hlídky, atp.)

Zajišťuji zejména:

1. Vstupní a preventivní požární prohlídka.

2. Začlenění provozovaných činností firmy do kategorií:
a. bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b. se zvýšeným požárním nebezpečím,
c. s vysokým požárním nebezpečím.

3.Zpracování dokumentace PO v potřebném rozsahu.

4.Školení o požární ochraně -
a. školení vedoucích zaměstnanců,
b. školení zaměstnanců,
c. odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek (pokud je nutné je zřizovat),
d. odbornou přípravu preventisty PO.

5. Požární značení – vytvoření individuálního seznamu povinného požárního značení (únikové cesty, ruční hasicí přístroje, hydranty), dodání a instalace.

6. Zajištění prostředků PO – ručních hasicích přístrojů, hydrantů.

7. Účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem.

8. Individuální zpracování ostatní dokumentace – liší se podle začlenění firmy do
kategorie požárního nebezpečí.

9. Pravidelná aktualizace dokumentace podle nových předpisů.