Profil

V oborech bezpečnost a ochrana zdraví pří práci-prevenci rizik a požární ochrana zaručuji zkušenosti podložené odbornou způsobilostí (osoba odborně způsobilá (OZO) v prevenci rizik a v požární ochraně) a čtrnáctiletou praxí.

BOZP a PO jsem zajišťoval v nadnárodních potravinářských (Coca-Cola)
a strojírenských firmách (AERO Vodochody, KONE Industrial). V těchto firmách jsem dokumentaci zpracovával i v anglickém jazyce.

V průběhu těchto zaměstnání jsem své zkušenosti využil a certifikoval se jako Manažer BOZP.

Externě jsem zpracovával a vedl dokumentaci také ve školství, stavebnictví
a zemědělství

Během uplynulých deseti let jsem se zúčastnil auditů a certifikací systémů řízení ISO 14001, 9001, OHSAS 18001, ve kterých jsem i interním auditorem.

Veškeré doklady o odborné způsobilosti a certifikáty Vám rád předložím osobně při naší schůzce.